mandag 16. juli 2012

Aktivitetstall 2011 (pr. innbygger)

Aktivitetstall 2011 (pr. innbygger)

Hold musepeker over en søyle for mer informasjon

Folkebibliotekene i Sør-Trøndelag . Ressurser 2011 ( pr. innbygger )

Folkebibliotek i Sør-Trøndelag . Personalressurser 2011